«

»

Print this Příspěvek

Bezdrátové sítě

Bezdrátové sítě

Bezdrátové WiFi sítě jsou trendem dnešní doby. Díky masivnímu využívání Wifi sítí je třeba věnovat velkou pozornost jejich nastavení tak, aby byla eliminována možnost ohrožení firemních dat.

Pro zasíťování konferenčních prostor, jednacích síní, či malých kanceláří a domácností bez možnosti metalických rozvodů LAN vám navrhneme a nastavíme bezpečnou bezdrátovou siť. Nezbytné zabezpečení šifrování bezdrátové WiFi sítě Vám naši technici nastaví dle potřeb a posledních bezpečnostních trendů – vnějšímu světu zcela skrytou šifrovanou sítí počínaje, veřejným Wifi hotspotem konče.

Základem bezdrátových sítí je (vyjma ad-hoc sítí) přístupový bod – Access Point (AP). Jedná se vlastně o bezdrátový switch či router, prostřednictvím kterého probíhá veškerá komunikace vzduchem. Tato zařízení obvykle využívají norem IEEE 802.11 a,b,g,n a dodávají se v široké paletě produktů od jednoduchých zařízení pro domácnosti po Access Pointy s vysokou mírou zabezpečení a výkonu.

Permanent link to this article: http://www.rcom.cz/?p=41

Our weather forecast is from Wordpress Weather